Tổng quan thiết lập

 

 

 

Ở phần thiết lập chung này,chủ shop dễ dàng thiết lập thông tin chính cho website bao gồm, màu sắc,liên hệ,keyword,...

 

Trong phần thiết lập trang chủ chúng tôi cung cấp cho các bạn rất nhiều module,các bạn có thể tick chọn ẩn hiện, thiết lập nội dung đầy đủ khách có thể tự do sửa đổi

Trong phần thiết lập trang liên hệ khách có thể thiết lập bản đồ, địa chỉ, số điện thoại và email của trang web mình

Ở phần chân trang chúng tôi sẽ thiết lập ư cột tên công ty là bản quyền cho khách có thể chỉnh sửa

 

Module này nằm ở trang chủ, chúng tôi thiết có thiệt lập 4 vị trí, mỗi vị trí bao gồm icon, tiêu đề, nội dung và link cho khách có thể tự do chỉnh sửa

 

Module này nằm ở trang chủ, chúng tôi thiết có thiệt lập cho khách vị trí ảnh 360 độ cho khách có thể thay đổi ảnh, lưu ý ảnh up ở vị trí này là ảnh được chụp 360 độ

 

Module này nằm ở trang chủ, chúng tôi thiết có thiết lập cho khách có thể tự do chỉnh sửa tiêu đề, chọn danh mục hiển thị ở vị trí này

 

Module này nằm ở trang chủ, chúng tôi thiết có thiết lập cho khách 20 khách hàng có thể tự do chỉnh sửa ẩn/hiện và link

 

Để tạo được trang này, khách tạo 1 danh mục tin tức, trong danh mục tin tức, khách chọn khung giao diện blog.blog_tin_tuc

 

Trong phần thiết lập trang tin này cũng vô cùng đơn giản khi chúng tôi chỉ tập trung vào tin tức,giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thông tin sản phẩm

 

Để tạo được trang này, khách tạo 1 trang nội dung, trong trang nội dung, khách chọn khung giao diện blog.blog_tin_tuc

 

1. Các phần tab chứa các câu hỏi được nhập như thế này: Tiêu đề sẽ nhập trong thẻ Headding 3 (Bắt buộc phải có tiêu đề), thẻ Heading 4 là nội dung câu hỏi, bên dưới thẻ Heading 4 là nội dung câu trả lới

 

2. Nội dung chặng đường chúng tôi thiết lập tại đây, khách có thể tự do thay đổi ảnh, nội dung cho từng giai đoạn, có thiết lập ẩn/hiện

 

Để tạo được trang này, khách tạo 1 trang blog, trong trang blog, khách chọn khung giao diện blog.san_pham_cong_nghiep

 

Trang này được thiết lập tại đây, cho khách chọn danh mục để hiển thị ở cột bên trái

 

Để tạo được trang này, khách tạo 1 trang nội dung, trong trang nội dung, khách chọn khung giao diện page.dich_vu_cong_nghiep

 

Trang này được thiết lập tại đây, có 8 vị trí cho khách thiết lập ẩn/hiện, ảnh, tiêu đề, nội dung

 

Trang này sẽ là trang danh sách sản phẩm, được thiết lập tại đây

 

Đối với trang này cột bên trái khách sẽ tạo danh mục tương ứng với tên quốc gia, và ảnh đại diện danh mục là ảnh cờ tương ứng với quốc gia đó

 

Cột bên phải là các sản phẩm (ở đây gọi là khách hàng) sẽ được thể hiện bao gồm:
1. Ảnh: ảnh đại diện của sản phẩm
2. Tiêu đề: tên sản phẩm
3. Email: nhập tag có tiền tố email_tên email. Ví dụ khách hàng này có email là aa@gmail.com thì sẽ nhập là email_aa@gmail.com
4. Liên hệ: nhập tag có tiền tố lienhe_link liên hệ. Ví dụ khách hàng này có link liên hệ là https://inde.vn/lien-he thì sẽ nhập là email_https://inde.vn/lien-he
5. Khu vực: nhập tag có tiền tố khuvuc_khu vực. Ví dụ khách hàng này ở trong nước thì nhập tag là khuvuc_Trong nước

 

Để tạo được trang này, khách tạo 1 danh mục blog, trong danh mục blog, khách chọn khung giao diện blog.blog_van_ban

 

Khách nhập thông tin ứng với mô tả tại đây