[01/06/2021] Quyết định 01/QĐ-BCĐ của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn KCN, KCX, KKTCK

Ban hành quy chế hoạt động và phương án xử lý tình huống khi phát hiện người lao động có liên quan đến COVID-19 và các chính sách liên quan Xem tiếp