loading

Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành và Công ty Cổ phần Dệt Hạnh Phúc tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T01/2022
Năm mới - Cơ hội nghề nghiệp mới, Trân trọng chào mừng các ứng viên gia nhập vào Team Đại Gia đình Trần Hiệp Thành (THT) và Hạnh Phúc (HPT) Vui lòng xem chi tiết trong 2 file đính kèm. Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành và Công ty Cổ phần Dệt Hạnh Phúc, Trân trọng thông báo!

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: