loading

Văn bản pháp luật

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 21/2022/NĐ-CP
 • 10/03/2022
 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/06/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

 • 13/2022/TT-BTC
 • 28/02/2022
 • Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

 • 02/2022/TT-BKHĐT
 • 14/02/2022
 • Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • 448/GP-BTNMT
 • 07/02/2021
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước

 • 14/GXN-TCMT
 • 13/02/2017
 • Giấy xác nhận Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh" tại đường số 12, KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

 • 02/2022/TT-BTNMT
 • 10/01/2022
 • Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

 • 16/2022/NĐ-CP
 • 28/01/2022
 • Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

 • 15/2022/NĐ-CP
 • 28/01/2022
 • Nghị định Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

 • 10/2022/NĐ-CP
 • 15/01/2022
 • Nghị định Quy định về lệ phí trước bạ

 • 08/2022/NĐ-CP
 • 10/01/2022
 • Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường