loading
1

Ưu Đãi Đầu Tư

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Thuế suất ưu đãi là 20% trong vòng 10 năm.
+ Miễn thuế tối đa không quá 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 04 năm tiếp theo.
- Lương căn bản trong khu vực: Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 thì Trảng Bàng thuộc khu vực II: Mức lương tối thiểu là 4.160.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/07/2022).

quy trình
2

Dịch vụ tại chỗ

-Giúp nhà đầu tư các vấn đề hoạt động hằng ngày
-Công đoàn chăm lo đời sống người lao động
-Dịch vụ hải quan tại chỗ
-Quản lý tài sản và an ninh
-Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
-Dịch vụ ngân hàng 24/7

quy trình
3

Trước khi cấp phép

-Trao đổi giữa INDECO với nhà đầu tư
-Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-INDECO giúp kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ đăng ký cho các nhà đầu tư, sau đó nộp hồ sơ cho các Cơ quan cấp phép
-Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận doanh nghiệp cho nhà đầu tư

quy trình
4

Sau khi cấp phép

-Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
https://dangkykinhdoanh.gov.vn
-Thông báo đăng ký con dấu
-Mở tài khoản vốn đầu tư, tài khoản thanh toán
-Xin phê duyệt hồ sơ môi trường, giấy phép xây dựng, giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

quy trình