loading

Địa hình khu vực bằng phẳng, nền móng địa chất công trình có sức chịu tải tốt, trung bình đạt từ 1 - 1,5 kg/cm vuông. Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, gồm: Đường nội bộ thảm bê tông nhựa nóng có tải trọng H:30 và Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải chuyên biệt.