loading

Đất công nghiệp đã xây dựng cơ sở hạ tầng

Địa hình khu vực bằng phẳng, nền móng địa chất công trình có sức chịu tải tốt, trung bình đạt từ 1 - 1,5 kg/cm vuông. Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, gồm: Đường nội bộ thảm bê tông nhựa nóng có tải trọng H:30 và Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải chuyên biệt. 

Zalo
Hotline
inde