loading

DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP

1

Thỏa Thuận Thuê Đất

quy trình
2

Đăng Ký Cấp CNĐT, Đăng Ký Cấp CNDN

quy trình
3

Ký HĐ Thuê Đất Chính Thức

quy trình
4

Giao Giấy CNQSD Đất

quy trình
5

Phê Duyệt Hồ Sơ Môi Trường, Phê Duyệt Bản Vẽ TK, Thẩm Duyệt PCCC

quy trình
6

Giấy Phép Xây Dựng

quy trình
7

Xây Dựng

quy trình
8

Hoạt Động