loading

1. Tên Doanh nghiệp:  Công ty TNHH Cơ giới Trọng Nguyên
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ:  Đường số 13, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
2.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dụng cụ Thể thao Kiều Minh
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ:  Đường số 5, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
3.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chế biến gỗ Triều Sơn
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 13, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
4.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư Thể thao Toàn Năng
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ:  Đường số 6, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
5.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tăng Hưng
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 13, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
6.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoa Hưng
Quốc gia: Trung Quốc
Địa chỉ:  Đường số 12, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
7.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dương Quán
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
8.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc tế Ories Việt Nam
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................

9 . Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH PLV Việt Nam
Quốc gia: Philippin
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
................................................................................................................
10. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH HaiSung
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
11. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thép Trảng Bàng
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng

.................................................................................................................
12. Tên doanh nghiệp: CN Công ty CP Dệt may- Đầu tư - TM  Thành Công
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
13. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CN Dũ Phong
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................

14. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH SX Nước sơn Đại Toàn
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
15. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thọ Xuân VN
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
16. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Colltex VN
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6 và 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
17. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Inteplast VN
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
18. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Highstone International VN
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
19. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MASANI
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
20. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CN TM Cao su Nhựa Tín Thái
Quốc gia: Trung Quốc
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
21. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt may Tấn Quang (BAIKSAN)
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
22. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM DV SX XNK Phú Phú Cường
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
23. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH JungKwang VN
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 13, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
24. Tên doanh nghiệp: Công ty Tre Gia Dụng XK Long Tre
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
25. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghiệp Hòang Đạt
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
26. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH SX In Bao bì Giấy Đài Chương
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng

.................................................................................................................
27. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH D&F Việt Nam
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
28. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH J&D Vinako
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
29. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phong Hòa VN
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
30. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Park Corp Việt Nam
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 13, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
31. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kovina Fashion
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
32. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
33. Tên doanh nghiệp: CN1 - Công ty CP Đầu tư Dệt Phước Thịnh
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................

34. Tên doanh nghiệp: CN Công ty CP Đầu tư Dệt Phước Thịnh - Nhà máy công nghệ sợi
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
35. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Korea Tape
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
36. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
37. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Cao su Thời Ích
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
38. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
39. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phú Cơ
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
40. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Heavy Hitter
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
41. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sắt thép Trinh Tường
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................

42. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Lucidau Jewelry
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
44. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Li-Yuen Garment
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
45. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhựa và Cao su Kiến Phát
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
46. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc tế Cảnh Thái Nguyên VN
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
47. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt May Lan Trần
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................

48. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Oriental Multiple VN
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
49. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương VN
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
50. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH BaiHe Holding Việt Nam
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
51. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jin Won VN
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
52. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Pioneer Polymers
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
53. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ho Chung
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
54. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt May Tân Nhã
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
55. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CN KH KT HC Bảo Liên
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
56. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jewelpark Vina
Quốc gia: : Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
57. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhựa Tấn Thành
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
58. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH B.HEIM VINA
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng

.................................................................................................................
59. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Royal Alliance Vina
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
60. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ami Vina
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
61. Tên doanh nghiệp: Công ty CP XNK SX PB và HC Vạn Tiến Phát
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
62. Tên doanh nghiệp: CN Công ty CP Dệt may- Đầu tư - TM  Thành Công
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................

63. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thực Phẩm Richy Miền Nam
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 13, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
64. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Cơ điện Sáng Tạo
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
65. Tên doanh nghiệp: CN Công ty CP Sợi Thế Kỷ
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
66. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mitsuei
Quốc gia: Nhật Bản
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
67. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghiệp NR
Quốc gia: Thái Lan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................

68. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH May mặc Langham
Quốc gia: Hong Kong
Địa chỉ: Đường số 7 và 8, KCN Trảng Bàng
.................................................................................................................
69. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dệt may thời trang Khải Trân
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng

.................................................................................................................
70. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Môi trường Xanh VN
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng

.................................................................................................................
71. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc tế Huân Thắng
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng

..............................................................................................................
72.Tên doanh nghiệp: CN Công ty TNHH Sơn BeLux Việt Nam
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng

..............................................................................................................
73. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt NamYoung
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng

.............................................................................................................
74. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dệt May Việt Nam
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Trảng Bàng
..............................................................................................................

75. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ZhaoFeng Technology
Quốc gia: Đài Loan
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Trảng Bàng

...............................................................................................................
76. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Cao Su NRBIZ
Quốc gia: Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng

...............................................................................................................
77. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thi Văn
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng

...............................................................................................................
78. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jinkeli Việt Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng

...............................................................................................................
79. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Vietta Industries
Quốc gia: Trung Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
 
...............................................................................................................
80. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TaYa Canvas (Việt Nam)
Quốc gia: Trung Quốc
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng

 ...............................................................................................................
81. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ATechs Industrial (Việt Nam)
Quốc gia: Singapore
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng
  

...............................................................................................................
82. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt Hạnh Phúc
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng