loading

       Là một khu công nghiệp hoạt động đa ngành, nên vấn đề môi trường được INDECO hết sức quan tâm. Năm 2008, INDECO xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 5.000 mét khối/ngày.đêm. Nước thải của các nhà máy trong khu sau khi xử lý cục bộ đạt loại B, nhà máy xử lý tập trung sẽ tiếp nhận và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A trước khi ra rạch Trảng Chừa. Năm 2011, tại nhà máy xử lý nước thải tập trung, INDECO đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động, theo tiêu chuẩn châu âu, đo trực tiếp các chỉ số COD, độ màu, DO, TSS sau khi xử lý và báo cáo trực tuyến về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi Trường Tây Ninh.
     Hiện INDECO đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 công suất 2.500 mét khối/ngày.đêm. Đã nghiệm thu và đưa vào vận hành chính thức kể từ ngày 03/11/2016, nâng công suất xử lý tập trung lên 7.500 mét khối/ngày.đêm