loading

Thông tin Covid-19

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 16/CT-TTg
 • 20/09/2022
 • Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bềnh vững

 • 2307/SYT-NV
 • 16/06/2022
 • Tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19

 • 1531/UBND-KGVX
 • 13/05/2022
 • Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

 • 1927/SYT-NV
 • 10/05/2022
 • Số lượng công nhân khu công nghiệp 

 • 1311/SYT-NV
 • 17/03/2022
 • Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trong tình hình mới

 • 710/UBND-KGVX
 • 25/02/2022
 • Triển khai thực hiện Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế 

 • 221/BQLKKT-QLLĐ
 • 28/01/2022
 • Triển khai công văn số 450/SYT-NV của Sở Y tế

 • 895/SYT-NV
 • 22/02/2022
 • Sao gửi công văn số 762/BYT-DP

 • 661/TB-SYT
 • 10/02/2022
 • Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế (Tính đến ngày 19/02/2022)

 • 192/UBND-KGVX
 • 15/01/2022
 • Nới lỏng hoạt động một số loại hình kinh doanh dịch vụ