loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 3399/UBND-KGVX
  • 01/10/2021
  • Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh

  • 2741/BQLKKT-QLLĐ
  • 01/10/2021
  • Tổ chức xét nghiệm Sars-Cov-2 đối với các doanh nghiệp