loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 11327/QĐ-UBND
  • 02/09/2021
  • Quyết định bàn kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn thị xã Trảng Bàng