loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 3027/TB-UBND
  • 03/09/2021
  • Thông báo về việc kết thúc phong tỏa, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (đợt 2) trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

  • 2104/QĐ-UBND
  • 03/09/2021
  • Nội dung Quyết định Ban hành Phương án khôi phục sản xuất trong điều kiện dịch bệnh Covid-19