loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 3032/TB-UBND
  • 05/09/2021
  • Thông báo về việc thực hiện phong tỏa, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng