loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 7586/TB-VP
  • 07/11/2021
  • Kết luận của đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, tại buổi họp Tổ thường trực công tác phòng, chống dịch với UBND các huyện, thị xã, thành phố