loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 535/TB-VPTU
  • 07/12/2021
  • Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với thị xã Trảng Bàng