loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 1960/UBND
  • 08/12/2021
  • Khẩn trương thực hiện kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phạm Hùng Thái về việc thành lập khu cách ly trong các khu công nghiệp