loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 661/TB-SYT
  • 10/02/2022
  • Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế (Tính đến ngày 19/02/2022)