loading

Thông tin Covid-19

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 2419/BQLKKT-QLLĐ
 • 12/09/2021
 • Khôi phục sản xuất và bổ sung người vào doanh nghiệp “03 tại chỗ”

 • 3071/TB-UBND
 • 12/09/2021
 • Thực hiện phong tỏa, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ lần sàng lọc Đợt 3, lần 2 nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

 • 11436/QĐ-UBND
 • 12/09/2021
 • Ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ đợt 3, lần 2 nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng