loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 1386/BQLKKT-QLLĐ
  • 13/07/2021
  • Hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh covid-19