loading

Thông tin Covid-19

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 4592/TB-VP
 • 14/07/2021
 • Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19

 • 1006/UBND
 • 14/07/2021
 • Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng trong tình hình mới

 • 98/TB-SGTVT
 • 14/07/2021
 • Tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 • 2322/UBND-KGVX
 • 14/07/2021
 • Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và giãn cách xã hội ở một số địa phương theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ