loading

Thông tin Covid-19

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 1199/UBND
 • 15/08/2021
 • Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • 2958/TB-UBND
 • 15/08/2021
 • Thông báo về việc thực hiện phong tỏa địa bàn phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

 • 2766/UBND-KGVX
 • 15/08/2021
 • Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng,
       chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ