loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2970/KH-SYT
  • 16/07/2021
  • KH xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực

  • 1418/BQLKKT-QLLĐ
  • 16/07/2021
  • Hướng dẫn thực hiện tổ chức mô hình sản xuất "3 tại chỗ"