loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 4379/BQLKKT-QLLĐ
  • 16/12/2021
  • Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất

  • 10696/BYT-MT
  • 16/12/2021
  • Cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19