loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 3109/TB-VP
  • 19/05/2021
  • Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các KCN