loading

Thông tin Covid-19

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 4186/BQLKKT-QLLĐ
 • 19/11/2021
 • Hướng dẫn tạm thời quy trình  xử lý khi có F0 tại doanh nghiệp

 • 5382/SYT-NV
 • 19/11/2021
 • Bổ sung hướng dẫn tạm thời
  quy trình xử lý khi có F0 tại cộng đồng
  và doanh nghiệp, tại Cơ sở y tế.