loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2561/BQLKKT-QLĐT
  • 23/09/2021
  • Khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN, KKT