loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2263/BQLKKT-VP
  • 24/08/2021
  • Báo cáo kết quả ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch

  • 2271/BQLKKT-QLLĐ
  • 24/08/2021
  • Hướng dẫn thủ tục cho người lao động về lại địa phương