loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 710/UBND-KGVX
  • 25/02/2022
  • Triển khai thực hiện Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế