loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2061/UBND-KGVX
  • 25/06/2021
  • Tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

  • 1220/BQLKKT-QLLĐ
  • 25/06/2021
  • Kịp thời báo cáo cung cấp thông tin khi phát hiện nghi ngờ, nghi nhiễm covid-19