loading

Thông tin Covid-19

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 2194/QĐ-BCĐQG
 • 27/05/2021
 • QĐ về việc ban hành hướng dẫn phòng chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động

 • 1605/UBND-KGVX
 • 27/05/2021
 • Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn covid-19 trong các khu công nghiệp

 • 991/BQLKKT-QLLĐ
 • 27/05/2021
 • Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn KCN, KKT tỉnh

 • 680/CĐ-TTg
 • 27/05/2021
 • Công điện về việc đảm bảo an toàn covid-19 trong các KCN

 • 49/KH-BQLKKT
 • 27/05/2021
 • Kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống covid-19 trên địa bàn các KKT, KCX, KKTCX