loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 4901/SYT-NV
  • 28/10/2021
  • Cập nhật hướng dẫn thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà (thay thế Công văn số 4853/SYT-NV ngày 26/10/2021)