loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2928/UBND-KGVX
  • 29/08/2021
  • Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  • 408/0821/CV-VP
  • 29/08/2021
  • Doanh nghiệp KCN Trảng Bàng góp ý dự thảo hướng dẫn hoạt động sản xuất, xây dựng 03 tại chỗ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh