loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 3801/UBND-NV
  • 29/10/2021
  • Đề nghị xem xét tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Tây Ninh