loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2345/BQLKKT-QLLĐ
  • 31/08/2021
  • Tạm thời không xem xét giải quyết người lao động kết thúc thực hiện 3 tại chổ về địa phương ngoài tỉnh