loading

Hệ thống cấp điện được nối từ Trạm biến điện Trảng Bàng có công suất 110/35/22 kV (2x25) MVA, mạng điện 22 KV (mạch kép) sẽ được cung cấp đến các trạm biến áp 22/0,4 KA cho từng nhà máy, xí nghiệp. Các doanh nghiệp chỉ đầu tư sau trạm biến áp 22/0,4 KA đến thiết bị máy móc và chiếu sáng nội bộ cho Doanh nghiệp.

                                                        Trạm biến điện 110KV KCN Trảng Bàng