loading
  • Tư vấn về đầu tư, xây dựng;
  • Tiếp cận về giá cả đất đai;
  • Giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ trong KCN;
  • Cho thuê nhà xưởng, kho bãi;
  • Một số nhiệm vụ khác và giải đáp mọi vướng mắc của khách hàng.