loading

Văn bản pháp luật

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 38/2022/NĐ-CP
  • 12/06/2022
  • Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động