loading

Văn bản pháp luật

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 1707/LS-XD-TC
  • 27/06/2018
  • Văn bản của Liên Sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Tây Ninh về thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Trảng Bàng, công suất 7.500 m3/ngày.đêm