loading

Văn bản pháp luật

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 16/2022/NĐ-CP
  • 28/01/2022
  • Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

  • 15/2022/NĐ-CP
  • 28/01/2022
  • Nghị định Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội