loading

Đến trang << [6]   [5]   [4]   [3]   [2]   [1] >>

 

 TT  Số văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải Về
87 4150/UBNN-KGVX 20/11/2021

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới

Tải Về
86 5382/SYT-NV 19/11/2021 Bổ sung hướng dẫn tạm thời
quy trình xử lý khi có F0 tại cộng đồng
và doanh nghiệp, tại Cơ sở y tế.
Tải Về
85 5344/SYT-NV 18/11/2021

Hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý khi có F0 tại cộng đồng và doanh nghiệp, tại Cơ sở y tế

Tải Về
84 1845/UNBD 17/11/2021 Thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới tại khu công nghiệp Tải Về
83 4002/UBND-KGVX 11/11/2011 Thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới Tải Về
82 7586/TB-VP 07/11/2021 Kết luận của đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, tại buổi họp Tổ thường trực công tác phòng, chống dịch với UBND các huyện, thị xã, thành phố Tải Về
81 5042/SYT-NV 04/11/2021 Hướng dẫn cách ly y tế trong tình hình mới Tải Về
80 4049/BQLKKT-QLLĐ 02/11/2021 Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất Tải Về
79 4040/BQLKKT-QLLĐ 02/11/2021 Triển khai Thông báo số 7177/TBVP của Văn phòng UBND tỉnh Tải Về
78 3973/SLĐTBXH-VL 01/11/2021 Lập hồ sơ chính sách hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 Tải Về
77 3801/UBND-NV 29/10/2021 Đề nghị xem xét tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Tây Ninh Tải Về
76 4901/SYT-NV 28/10/2021 Cập nhật hướng dẫn thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà (thay thế Công văn số 4853/SYT-NV ngày 26/10/2021). Tải Về

Danh sách bài viết