loading

Đến trang << [6]   [5]   [4]   [3]   [2]   [1] >>

 

 TT  Số văn bản Ngày phát hành Trính Yếu Tải Về
45 2263/BQLKKT-VP 24/08/2021 Báo cáo kết quả ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Tải Về
44 2880/UBND-KGVX 25/08/2021 Tăng cường biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải Về
43 2271/BQLKKT-QLLĐ 24/08/2021 Hướng dẫn thủ tục cho người lao động về lại địa phương Tải Về
42 2979/TB-UBND 22/08/2021 Thông báo về việc kết thúc phong toả, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng Tải Về
41 1003/UBND 18/08/2021 Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone Tải Về
40 1199/UBND 15/08/2021 Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải Về
39 2958/TB-UBND 15/08/2021 Thông báo về việc thực hiện phong tỏa địa bàn phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng Tải Về
38 2766/UBND-KGVX 15/08/2021 Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng,
     chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tải Về
37 2954/TB-UBND 13/08/2021 Thông báo về việc thực hiện phong tỏa địa bàn phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng Tải Về
36 2953/KH-BCĐ 13/08/2021 Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng Tải Về
35 5435/TB-VP 13/08/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc về việc triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Tải Về
34 1896/HD-SLĐTBXH 23/07/2021 Hướng dẫn triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 Tải Về
33 2558/LĐTBXH-VP 05/08/2021 Phối hợp triển khai nghị quyết số 68/NQ-CP của chính phủ Tải Về
32 1798/BQLKKT-QLLĐ 05/08/2021 Tổ chức thực hiệm nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về sản xuất "3 tại chỗ" Tải Về
31 1707/BQLKKT-QLLĐ 03/08/2021 Giải quyết cho lao động ngoài tỉnh về địa phương Tải Về

Danh sách bài viết