loading

INDECO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

INDECO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 

Chiều ngày 27/04/2018, lúc 13 giờ, tại Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh (INDECO) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018. Với sự mặt của tất cả thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng với các cổ đông, chủ trì Đại hội Ông Trần Bình Ổn Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã lần lượt thống nhất 100% thông qua các báo cáo về hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; phương hướng quản trị, kế hoạch hoat động kinh doanh và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Trong  năm 2017 là một năm có biến động về cơ cấu tổ chức công ty. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp linh hoạt giữa các thành viên ban điều hành và sự gắn kết đồng thuận của tất cả nhân viên công ty; bên cạnh đó cùng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT nên kết quả kinh doanh của INDECO năm 2017 đã đạt được những thành quả nhất định.

Năm 2018 mở ra một chặng đường phát triển mới, INDECO từng bước hoàn thiện nền tảng cơ sở với mô hình tổ chức chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Với mục tiêu chuẩn hóa mô hình hoạt động quản lý và phát triển tăng tốc trong hoạt động kinh doanh.

Cùng ngày với ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là Lễ khánh thành Nhà máy cấp nước giai đoạn 2 từ công suất 2.860 m3/ngày.đêm nâng tổng công suất nhà máy cấp nước khu công nghiệp Trảng Bàng lên 7.000 m3/ngày.đêm, đảm bảo cấp nước cho toàn khu công nghiệp Trảng Bàng.

Và Lễ khánh thành hồ ứng phó sự cố môi trường khu công nghiệp Trảng Bàng sức chứa 32.000 m3.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận