loading

QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG

1/ Quyết định số 149/0222/QĐ-INDECO ngày 09/02/2022 về việc Ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh tại khu công nghiệp Trảng Bàng. xem chi tiết tại đây

2/ Quy chế số 150/0222/QC-INDECO ngày 09/02/2022 về việc Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trong khu công nghiệp Trảng Bàng. xem chi tiết tại đây

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: