loading

THÔNG BÁO SỐ 496/0822/TB-VP NGÀY 30/08/2022

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC ĐỂ XÚC XẢ ĐƯỜNG ỐNG TRONG KCN TRẢNG BÀNG

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

 1. 555

 2. 555

 3. 555

 4. 555

 5. 555

 6. 555

 7. 555

 8. 555

 9. 555

 10. 555

 11. 555

 12. 555

 13. 555

 14. 555

 15. 555

 16. 555

 17. 555

 18. 555

 19. 555

 20. 555

 21. 555

 22. 555

 23. 555

 24. 555

 25. 555

 26. 555

 27. 555

 28. 555

 29. 555

 30. 555

 31. 555

 32. 555

 33. 555

 34. 555

 35. 555

 36. 555

 37. 555

 38. 555

 39. 555

 40. 555

 41. 555

 42. 555

 43. @@rDgbU

 44. 1'"

 45. 555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 46. 555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 47. BSGJiAkd')) OR 267=(SELECT 267 FROM PG_SLEEP(15))--

 48. yMi5qFR6') OR 22=(SELECT 22 FROM PG_SLEEP(15))--

 49. o4wsvJU2' OR 135=(SELECT 135 FROM PG_SLEEP(15))--

 50. -1)) OR 56=(SELECT 56 FROM PG_SLEEP(15))--

Viết Bình luận