loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 7943/TB-VP
  • 18/11/2021
  • Thông báo kết luận của đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, tại buổi họp với các đơn vị, địa phương về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19

  • 5344/SYT-NV
  • 18/11/2021
  • Hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý khi có F0 tại cộng đồng và doanh nghiệp, tại Cơ sở y tế