loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 5995/SYT-NV
  • 20/12/2021
  • Hướng dẫn việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm virus SARS-CoV-2