loading

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2022 TẠI KCN TRẢNG BÀNG

Thực hiện công văn số 1547/BQLKKT-TNMT ngày 20/09/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tại các KCN, KKT. INDECO kêu gọi các Doanh nghiệp trong KCN Trảng Bàng tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tại Khu công nghiệp Trảng Bàng với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, mục tiêu làm cho môi trường KCN Trảng Bàng xanh sạch đẹp và hướng đến phát triển bền vững. xem tiếp theo

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

 1. 555

 2. 555

 3. 555

 4. 555

 5. 555

 6. 555

 7. 555

 8. 555

 9. 555

 10. 555

 11. 555

 12. 555

 13. 555

 14. 555

 15. 555

 16. 555

 17. 555

 18. 555

 19. 555

 20. 555

Viết Bình luận