loading

Văn bản pháp luật

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 141/2017/NĐ-CP
  • 07/12/2017
  • Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động