loading

Đến trang << [6]   [5]   [4]   [3]   [2]   [1] >>

 

 TT  Số văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải Về
15 1333/QĐ-BCĐ 23/06/2021 QĐ thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch covid-19 Tải Về
14 775/UBND     09/06/2021 Triển khai kết luận của chủ tịch UBND tỉnh - trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại cuộc họp ban chỉ đạo ngày 05/06/2021 Tải Về
13 2192/SYT-NV 08/06/2021 Phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp Tải Về
12 1072/BQLKKT-QLLĐ 04/06/2021 Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp Tải Về
11 50/KH-BQLKKT 04/06/2021 Kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống covid-19 trên địa bàn các KKT, KCX, KKTCX (tháng 06/2021) Tải Về
10 01/QĐ-BCĐ 01/06/2021 QĐ ban hành quy chế hoạt động và phương án xử lý tình huống khi phát hiện người lao động nhiễm/nghi nhiễm covid-19 và các chế độ chính sách đối với người lao động Tải Về
9 2194/QĐ-BCĐQG 27/05/2021 QĐ về việc ban hành hướng dẫn phòng chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động Tải Về
8 1605/UBND-KGVX 27/05/2021 Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn covid-19 trong các khu công nghiệp Tải Về
7 991/BQLKKT-QLLĐ 27/05/2021 Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn KCN, KKT tỉnh Tải Về
6 680/CĐ-TTg 27/05/2021 Công điện về việc đảm bảo an toàn covid-19 trong các KCN Tải Về
5 49/KH-BQLKKT 27/05/2021 Kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống covid-19 trên địa bàn các KKT, KCX, KKTCX Tải Về
4 3109/TB-VP 19/05/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các KCN Tải Về
3 19/CT-TTg 24/04/2021 Chỉ thị 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới Tải Về
2 16/CT-TTg 31/03/2021 Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 Tải Về
1 15/CT-TTg 27/03/2021 Chỉ thị 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch covid-19 Tải Về

Danh sách bài viết